Reference

Referenční stavby – ANDRLA CZ s.r.o.

2010

Hala Optys – Dolní Životice  RMK spol.s.r.o. 550m³
Hala Opametal – Opava 700m³
Tiskárna Grafico Opava – Ing. Daniel Kozel 500m³
Tiskárna Grafico Opava – BCC s.r.o. 1 200 m³

2011

ČOV Branka u Opavy – Imos Group 1500m³
Pekárna Knappe Opava – Stasof s.r.o. 900m³